Skip to content

Wat is een Tweede Spoor?

Tijdens een re-integratietraject wordt er in de eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden tot werkhervatting binnen de organisatie. In sommige gevallen is er aangepast werk of een volledig nieuwe functie nodig. Echter is het niet altijd mogelijk om passend werk te vinden bij de huidige werkgever. In dat geval dient er een tweede spoor traject gestart te worden, waarbij ook de arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie in kaart worden gebracht. Zowel werkgever als werknemer wensen het re-integratietraject immers zo snel mogelijk succesvol af te ronden.

Een tweede spoor traject ondersteunt de werkgever en zorgt ervoor dat deze voldoet aan de plichten op het gebied van re-integratie. Ook de werknemer is gebaat bij dit traject. Het doel van het tweede spoor traject is immers om de werknemer zo spoedig mogelijk duurzaam te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Goede communicatie en innovatieve begeleiding staan centraal gedurende het spoor 2 traject van Best Match.

Het tweede spoor traject is dus belangrijk voor zowel werkgever als werknemer. Diverse aspecten zijn van belang voor de verschillende partijen. Voor de bedrijfsarts die overweegt een tweede spoor traject aan te raden, zijn immers andere factoren van belang dan voor de werknemer die deel gaat nemen aan het traject. In het onderstaande artikel geven we een gedetailleerde uitleg van het tweede spoor traject voor alle betrokken partijen.

Het tweede spoor traject – Belangrijke informatie voor werkgevers

Ziekteverzuim binnen de organisatie is voor werkgevers erg vervelend. Dat begrijpen wij maar al te goed. Naast het feit dat er vervangend personeel geregeld moet worden, is er sprake van een verplichte loondoorbetaling en moet men bovendien zorgdragen voor verzuimbegeleiding. Er komt dus aardig wat kijken bij langdurig ziekteverzuim. Het is voor iedere werkgever dan ook wenselijk om de werknemer in kwestie zo snel mogelijk duurzaam te laten re-integreren.

Tijdens het eerste spoor worden de re-integratiemogelijkheden binnen de organisatie in kaart gebracht. Echter is het voor werkgevers niet altijd mogelijk om passend vervangend werk aan te bieden. In dat geval dient er een tweede spoor traject gestart te worden. Dit traject heeft als doel om de werknemer in kwestie zo snel en duurzaam mogelijk te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Maar waarom is dit nu eigenlijk zo belangrijk? Deze vraag nemen we graag nader onder de loep.

  • Waarom een tweede spoor traject starten?

Werkgevers zijn om diverse redenen gebaat bij een tweede spoor traject. Om te beginnen heeft iedere werkgever de plicht om zijn of haar zieke werknemer optimaal te ondersteunen en de beste begeleiding te bieden. Door een tweede spoor traject te starten, voldoet de werkgever aan deze wettelijke plichten. Dit zorgt voor rust en orde binnen de organisatie.

Daarnaast kan een tweede spoor traject kosten besparend zijn voor de werkgever. Hoe eerder de werknemer in kwestie passend werk vindt, hoe sneller er geen sprake meer is van loondoorbetaling of kosten voor vervangend personeel. Het tweede spoor traject is dus wel degelijk een interessante stap voor iedere werkgever.

Met een tweede spoor begeleider van Best Match, kan iedere werkgever er bovendien zeker van zijn dat zijn of haar werknemers de allerbeste hulp krijgen. Maar ook de werkgever zelf kan rekenen op de beste richtlijnen gedurende het traject. Zo weet de werkgever precies welke ondersteunende rol hij of zij kan vervullen gedurende het tweede spoor traject. Dat is een zeer geruststellende gedacht, is het niet?

Een tweede spoor traject – Belangrijke informatie voor werknemers

Voor werknemers kan een tweede spoor soms best spannend zijn. Er is immers sprake van weer een nieuw traject, waarbij ook nieuwe actiepunten worden ondernomen. Alhoewel deze spanning volledig begrijpelijk is, zal de optimale ondersteuning van de spoor 2 coach de eventuele stress al snel wegnemen. Deze is er immers om iedere werknemer te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Werknemers zijn verplicht om mee te werken aan een tweede spoor traject wanneer werkgever of bijvoorbeeld bedrijfsarts besluit deze te starten. Een actieve deelname is dus niet vrijblijvend. Dit is simpelweg een plicht die iedere werknemer heeft. Toch is dit niets om je zorgen over te maken. Het is bovendien goed om te weten dat de werknemer niet verplicht is om werk te accepteren dat niet passend is. Het is absoluut belangrijk dat het nieuwe werk aansluit op de interesses en vaardigheden van de werknemer.

Het tweede spoor traject brengt veel interessante voordelen met zich mee voor iedere cliënt. Elke werknemer heeft immers de wens om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Onderstaand bespreken we enkele cruciale onderdelen van het tweede spoor traject.

  • Het verkennen van de arbeidsmarkt

Onder begeleiding van een spoor 2 coach, gaat de werknemer de lokale arbeidsmarkt langzamerhand verkennen. Welke kansen liggen er eventueel, en op welke manier kunnen deze benut worden? Het is geruststellend te weten dat onze tweede spoor begeleiders kennis hebben van de lokale arbeidsmarkt, en iedere werknemer hier zodoende optimaal in kunnen begeleiden.

Samen worden de arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht. Deze begeleiding kan zowel online als op locatie plaatsvinden. Beide vormen brengen zo hun voor- en nadelen met zich mee. Gelukkig zijn de coaches van Best Match hierin uitermate flexibel.

  • Om- of bijscholing

In sommige gevallen kan er tijdens een tweede spoor traject sprake zijn van om- of bijscholing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die door een beperking niet langer zijn of haar oude beroep kan uitoefenen. Er kan soms simpelweg noodzaak zijn tot een carrièreswitch. In dat geval zal omscholing waarschijnlijk noodzakelijk zijn.

De innovatie tweede spoor begeleiding van Best Match biedt werknemers echter alle handvatten aan die nodig zijn. Van e-learnings tot persoonlijke coaching, alles wat nodig is halen wij uit de kast om iedere werknemer te helpen op weg naar een succesvol re-integratietraject.

  • Solliciteren

Wanneer er passend werk is gevonden, dient de werknemer zich voor te gaan bereiden op een sollicitatiegesprek. Ook hierbij wordt de werknemer nog volledig ondersteunt. Tijdens een tweede spoor traject wordt er namelijk ook optimaal aandacht besteedt aan het ontwikkelen van diverse sollicitatievaardigheden. Waar kan men dan zoal aan denken? Onderstaand enkele voorbeelden.

-Het opstellen van een CV

-Het schrijven van een sollicitatiebrief

-Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden met het oog op sollicitatiegesprek

Al deze vaardigheden komen voorbij in de innovatieve e-learnings van Best Match. Op deze manier kan iedere werknemer met een gerust hart beginnen aan een sollicitatieprocedure.

  • Jobcoaching & loopbaanbegeleiding


Jobcoaching en loopbaanbegeleiding maken vaak ook onderdeel uit van het tweede spoor traject. Het is immers niet ongebruikelijk voor een arbeidsongeschikte werknemer om niet precies meer te weten welke kant hij of zij op wil. In dat geval kan loopbaanbegeleiding zeer nuttig zijn.

Met behulp van de spoor 2 coaches, kan de werknemer weer een beter beeld krijgen van zijn of haar wensen en ambities. Door deze zaken samen duidelijk in kaart te brengen, kan er bovendien beter worden gezocht naar passend werk.

De loopbaanbegeleiding kan ook aan het licht brengen welke om- of bijscholing eventueel noodzakelijk zou zijn. Kortom, het is een cruciaal onderdeel van een tweede spoor traject.

  • Proefplaatsing & nazorg

Proefplaatsing is vaak een onderdeel van het tweede spoor traject. Wat houdt dit nu precies in? Wanneer er sprake is van een proefplaatsing, wordt er met de nieuwe werkgever een proefperiode afgesproken waarbinnen beide partijen kunnen beoordelen of de baan passend is.

Ook nazorg maakt doorgaans deel uit van het tweede spoor traject. Dit houdt in dat er na de proefplaatsing nog contact zal zijn om het verloop van de re-integratie te bespreken. Ook is de tweede spoor begeleider dan nog beschikbaar voor eventuele vragen waar de werknemer mee zit. We kunnen dus zonder twijfel zeggen dat het tweede spoor een zeer compleet en uitgebreid traject is, waarin alle betrokken partijen optimaal begeleid worden.

Een tweede spoor traject – Belangrijke informatie voor opdrachtgevers

Soms is bijvoorbeeld een bedrijfsarts de opdrachtgever van een tweede spoor traject. Deze kan de werkgever adviseren om een tweede spoor te starten. De bedrijfsarts heeft in sommige gevallen immers een beter inzicht in datgene waar de werknemer bij gebaat zal zijn. De onderstaande kenmerken van het tweede spoor traject kunnen redenen zijn voor de opdrachtgever om te kiezen voor een spoor 2 advies.

  • Het tweede spoor traject verbetert de band tussen werkgever en werknemer

In geval van langdurig ziekteverzuim waarbij weinig toekomstperspectief bestaat, kunnen de spanningen tussen werkgever en werknemer vaak hoog oplopen. Er is in veel gevallen helaas sprake van frustraties, onbegrip en slecht onderhouden contact. Het starten van een tweede spoor traject kan hier verandering in brengen.

De tweede spoor begeleider heeft goede communicatie hoog in het vaandel staan. Zodoende zal deze het onderlinge contact tussen werkgever en werknemer absoluut bevorderen. Alle partijen zullen zich gehoord voelen en er zal ongetwijfeld meer begrip ontstaan. Dit komt de onderlinge band tussen werkgever en werknemer ongetwijfeld ten goede.

  • Begeleiding op maat

Tijdens een tweede spoor traject wordt er begeleiding op maat aangeboden. Iedere situatie is immers uniek, en iedere werknemer is gebaat bij een andere aanpak. Gelukkig weten de tweede spoor begeleiders van Best Match hier wel raad mee. Hun jarenlange ervaring zorgt ervoor dat zij iedereen de juiste hulp kunnen aanbieden.

De tweede spoor begeleiders zijn bekend met diverse vormen van ziekteverzuim. Ook weten onze coaches precies waar de kansen en mogelijkheden liggen op de lokale arbeidsmarkt. We kunnen dus wel zeggen dat de begeleiding van een spoor 2 coach onmisbaar is bij een succesvolle re-integratie. De innovatie werkwijze van Best Match biedt iedere werkgever en werknemer de juiste begeleiding op maat aan. Dat is een garantie!

  • Rust & Zekerheid

Langdurig ziekteverzuim is helaas vaak een periode van stress en onzekerheid. Zowel werkgever als werknemer weten immers niet precies hoe het verzuim zal verlopen en waar de oplossing ligt. Een tweede spoor traject biedt beide partijen rust en zekerheid, aangezien er eindelijk stappen gezet kunnen worden in de richting van een succesvolle re-integratie.

De werkgever weet precies welke rol hij of zij kan spelen binnen het traject, en de werknemer krijgt meer inzicht in datgene wat er van hem of haar wordt verwacht. Er wordt bovendien een positief toekomstperspectief geschetst, wat de werknemer weer hoop en vertrouwen kan geven.

Een tweede spoor traject bij Best Match

Er bestaan veel verschillende bureaus die hun diensten aanbieden op het gebied van re-integratiebegeleiding. Het kan dan ook nog best een uitdaging zijn om de beste hulpverlener uit te kiezen. Het doet ons deugd te kunnen vertellen dat werkgevers bij Best Match in ieder geval aan het juiste adres zijn voor de allerbeste spoor 2 begeleiding.

Best Match onderscheidt zich met een innovatieve werkwijze. Wij begrijpen dat de arbeidsmarkt in rap tempo verandert vanwege de geavanceerde technologische ontwikkelingen. Hier dient het tweede spoor traject dus ook op aangepast te worden. Gelukkig weten onze topcoaches precies hoe zij dit moeten aanpakken. Hun kennis van de lokale arbeidsmarkt helpt werknemers om kansen en mogelijkheden duidelijk in kaart te brengen, maar ook zijn zij bekend met de potentiële gevaren die op de loer kunnen liggen. Deze kennis en ervaring zal werknemers absoluut helpen om hun doelen te bereiken.

Ons innovatieve tweede spoor traject legt de focus op het individu en zijn of haar sterke punten. De werknemer wordt gedurende het re-integratietraject optimaal ondersteunt met diverse innovatieve tools. Denk hierbij bijvoorbeeld aan e-learnings op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of het optimaliseren van sollicitatie vaardigheden. Ook kunnen werknemers gebruikmaken van persoonlijke coaching op het gebied van carrièredoelen en ambities. Onze spoor 2 begeleiders zorgen ervoor dat iedere werknemer het beste uit zichzelf kan halen. Dit is naast het succesvol re-integreren immers één van de belangrijkste doelen van een tweede spoor traject.

Meer weten over het tweede spoor traject van Best Match? Neem vrijblijvend contact met ons op om de details samen te bespreken. Ook het indienen van een aanvraag doet men eenvoudig via onze website. Wij voorzien zo spoedig mogelijk in een passende reactie.

Bronnen en content: Image by pch.vector

Niels Arbeidsdeskundige & Spoor 2 Coördinator

Offerte of meer informatie?