Skip to content

Het Tweede Spoor – Ons Baangarantie Traject

Gedurende een tweede spoor traject worden de re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie onderzocht bij een andere werkgever. In sommige gevallen kan dit noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat de zieke werknemer zijn of haar oorspronkelijke functie niet meer kan uitvoeren en de huidige werkgever geen vervangend werk kan aanbieden. In dat geval wordt het tweede spoor gestart en worden de kansen en mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt in kaart gebracht. Best Match begeleidt zowel werknemers als werkgevers in dit traject en kan in sommige gevallen zelfs een baangarantie traject aanbieden.

Een tweede spoor baangarantie traject is een re-integratietraject waarbij wij nieuw passend werk kunnen garanderen. Dit is uitsluitend mogelijk in een aantal specifieke sectoren. Zo kunnen werknemers met een bepaalde medische achtergrond hiervoor in aanmerking komen, maar ook werknemers met een leraren achtergrond of die werkzaam zijn als vrachtwagenchauffeur. Een uitgebreide intake maakt altijd deel uit van het traject om zodoende in te kunnen schatten of baangarantie mogelijk is.

Meer weten over het baangarantie traject tweede spoor van Best Match? Lees dan het onderstaande artikel grondig door. Hierin leggen wij precies uit hoe het baangarantie traject in zijn werk gaat en welke voordelen dit met zich meebrengt. We vertellen ook welke eisen er worden gesteld aan een dergelijk traject. Kortom; alle informatie over een mogelijk baangarantie traject binnen het tweede spoor is hier te vinden.

Wat is een tweede spoor precies?

Voordat we ons richten op het baangarantie traject binnen het tweede spoor, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat een tweede spoor precies is. Waarom wordt een tweede spoor traject gestart, hoe gaat dit traject in zijn werk en wat is het einddoel van een tweede spoor traject? We bespreken al deze vragen beknopt voordat we dieper induiken op het interessante baangarantie traject.

Waarom een tweede spoor traject?

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, wordt er in verloop van tijd een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Deze bekijkt de situatie en probeert de re-integratiemogelijkheden in kaart te brengen. Er wordt gekeken naar de belastbaarheid van de werknemer en ook de oorspronkelijke functie wordt onder de loep genomen. Op deze manier wordt er vastgesteld of de werknemer eventueel kan terugkeren in eigen functie, aangepaste functie of een volledig andere functie binnen het bedrijf. Stelt de deskundige echter vast dat re-integratie bij de huidige werkgever niet mogelijk of niet zeer waarschijnlijk is, dan is dit een reden om een tweede spoor traject te starten.

Tijdens het tweede spoor traject wordt er gekeken naar re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie bij een andere werkgever. Het is immers de wens van zowel werkgever als werknemer om het re-integratietraject zo snel mogelijk succesvol af te ronden. De werknemer wenst zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en de werkgever is ook financieel gebaat bij een duurzame re-integratie. Kortom, genoeg redenen om tijd en aandacht te investeren in een tweede spoort traject. Uiteraard hoeven werkgever en werknemer dit niet alleen te doen. Zij worden ondersteunt door een spoor 2 begeleider. Deze is bekend met alle relevante aspecten binnen het traject en heeft bovendien enorm veel ervaring. Zodoende kan iedere werknemer rekenen op de allerbeste begeleiding en wordt de kans op duurzame re-integratie aanzienlijk vergroot.

Hoe gaat een tweede spoor in zijn werk?

Het tweede spoor traject bestaat uit verschillende onderdelen. Om te beginnen dienen de ambities, doelen en kwaliteiten van de werknemer in kaart gebracht te worden. Dit wordt gedaan aan de hand van intensieve coaching. In sommige gevallen zal hieruit blijken dat omscholing of bijscholing wenselijk is. Dit is vaak het geval wanneer de werknemer in kwestie zijn of haar functie niet meer kan uitvoeren in verband met een beperking. Maar ook dan wordt er gekeken naar passend werk dat aansluit bij de kwaliteiten van de werknemer.

Nadat de ambities en doelen in kaart zijn gebracht, is het tijd om de arbeidsmarkt te verkennen. Welke mogelijkheden biedt de lokale arbeidsmarkt aan en waar liggen de kansen? De spoor 2 begeleider ondersteunt de werknemer hier volledig in. Deze beschikt namelijk over waardevolle kennis van de lokale arbeidsmarkt. Zodoende kan de spoor 2 coach de arbeidskansen van de werknemer goed inschatten. De begeleider is bovendien op de hoogte van mogelijke gevaren die het re-integratietraject in de weg kunnen zitten.

Na het verkennen van de arbeidsmarkt is het tijd om daadwerkelijk te gaan solliciteren. Hierbij kan het voor de werknemer nuttig zijn om zijn of haar sollicitatievaardigheden onder de loep te nemen. Ook hierbij is de tweede spoor begeleider een waardevol hulpmiddel. Bij Best Match maken wij bovendien gebruik van innovatieve e-learnings die werknemers helpen om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Indien een werknemer via het tweede spoor nieuw passend werk vindt, is er in veel gevallen sprake van een proefplaatsing. Dit betekent dat er met de nieuwe werkgever een periode wordt afgesproken waarin beide partijen kunnen beoordelen of het een goede match betreft. Ook nadat een dergelijke proefplaatsing goed wordt afgerond, is er altijd nog sprake van nazorg. Zowel werkgever als werknemer kunnen terecht bij de spoor 2 begeleider in het geval van eventuele vragen of opmerkingen.

Wat is het doel van een tweede spoor traject?

Wellicht is het doel van een tweede spoor traject inmiddels al duidelijk geworden. Het einddoel is een duurzame re-integratie van de werknemer in kwestie. Het vinden van passend werk dat aansluit bij de kwaliteiten van de werknemer staat centraal. Daarnaast wordt er echter ook aandacht besteed aan het in kaart brengen van ambities en doelen en eventuele om- of bijscholing.

Passend werk is belangrijk om een duurzame re-integratie te kunnen behalen. De werknemer is dan ook niet verplicht om werk te accepteren dat niet passend is. Echter is het goed om te weten dat passend werk niet gelijkstaat aan een droombaan. Het gaat simpelweg om werk dat aansluit bij de situatie en kwaliteiten van de werknemer.

Wat is een baangarantie traject?

Baangarantie, dat klinkt veelbelovend. Het is dan ook een traject waar werkgevers en werknemers in geïnteresseerd zijn. Want baangarantie, dat wil toch iedereen? Een tweede spoor baangarantie traject is simpelweg een tweede spoor waarbij wij passend nieuw werk kunnen garanderen. Wij beloven dus een passende match te maken voor de cliënt. Dit baangarantie traject is enkel mogelijk voor werknemers in bepaalde sectoren. Hier gaan we zo dadelijk dieper op in.

Tijdens een baangarantie traject begeleiden onze deskundigen iedere werknemer die hiervoor in aanmerking komt naar een nieuwe passende baan. Hoewel het normaal gesproken nog maar afwachten is of een tweede spoor traject slaagt, is dit bij een baangarantie traject een zekerheid. Voor de werknemer in kwestie is dit uiteraard een zeer geruststellende gedachte. Echter heeft het ook veel voordelen voor de werkgever. Deze heeft immers meer duidelijkheid en kan zich snel weer focussen op zijn of haar onderneming. Een succesvolle herplaatsing bespaart de werkgever bovendien veel kosten op de lange termijn. Het is dus een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Alhoewel iedereen een baangarantie traject natuurlijk wel ziet zitten, is het niet voor iedereen weggelegd. Laten we eens gaan kijken wie er in aanmerking zouden kunnen komen voor een dergelijk traject.

Voor wie is een baangarantie traject mogelijk?

Best Match kan baangarantie trajecten aanbieden aan cliënten in bepaalde vakgebieden. Zo garanderen wij bijvoorbeeld werk voor sommige werknemers met een bepaalde medische achtergrond, een leraren achtergrond of bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Alhoewel het uiteenlopende vakgebieden betreft, zijn dit alle sectoren waarin wij baangarantie kunnen bieden. Toch is een baangarantie traject niet weggelegd voor iedereen die in deze sector werkzaam is. De werknemer in kwestie dient ook altijd actief deel te nemen aan het traject. Wij kunnen immers geen baangarantie beloven wanneer de noodzakelijke actiepunten niet worden ondernomen.

Precies weten of u ook kunt profiteren van het baangarantie traject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de situatie samen onder het vergrootglas te leggen. Na een grondige intake komen we samen tot een conclusie, en bekijken we of een tweede spoor met baangarantie mogelijk is.

Hoe gaat een tweede spoor baangarantie traject in zijn werk?

Een tweede spoor baangarantie traject begint dus met een uitgebreide intake. Op basis hiervan kunnen wij namelijk beslissen of we een baangarantie traject kunnen aanbieden. We willen immers geen loze beloften maken. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de mogelijkheid tot een baangarantie traject. Om te beginnen kijken we naar het vakgebied waarin de werknemer werkzaam is, zoals we hierboven reeds hebben besproken.

Ook de aard van het verzuim en de motivatie van zowel werkgever als werknemer zijn van belang. Een welwillende houding is immers nodig om ieder tweede spoor traject te laten slagen, dit geldt dus ook voor het baangarantie traject.

Indien wij van Best Match besluiten dat een baangarantie traject tot de mogelijkheden behoort, gaan we van start met het tweede spoor. Deze ziet er grotendeels net zo uit als een regulier tweede spoor. Onze begeleiders zetten hun relevante kennis en jarenlange ervaring in om een passende nieuwe baan te vinden. Ook hun connecties op de lokale arbeidsmarkt zullen hierbij helpen.

Ook tijdens een baangarantie traject zal er aandacht worden besteed aan zaken als het verbeteren van sollicitatievaardigheden en eventuele bijscholing. Dit kan immers cruciaal zijn in het succesvol afronden van het tweede spoor traject.

Hoelang duurt een baangarantie traject?

Een logische vervolgvraag naar aanleiding van dit traject luidt; Hoelang duurt een tweede spoor baangarantie traject? Het is moeilijk om hier een definitief antwoord op te geven. Dit verschilt namelijk per situatie en per werknemer. Een regulier tweede spoor neemt doorgaans aardig wat tijd in beslag. Het gemiddelde ligt tussen de 9 en 12 maanden.

Alhoewel hetzelfde kan gelden voor een baangarantie traject binnen het tweede spoor, kan het in sommige gevallen ook een stuk sneller gaan. Dit traject is immers duidelijk gericht op een specifiek vakgebied. En aangezien onze begeleiders hier ook nog eens in gespecialiseerd zijn, kan het soms snel gaan. Er is immers maar één welwillende connectie nodig op de lokale arbeidsmarkt, om een prachtige duurzame match te maken.

Uiteraard heeft ook de inzet van de cliënt invloed op de duur van het baangarantie traject. Een werknemer die als het ware dag en nacht bezig is met solliciteren, heeft waarschijnlijk sneller een baan gevonden dan een werknemer die simpelweg iets minder eigen initiatief toont.

Het innovatieve baangarantie traject van Best Match

Iedereen die op zoek is naar goede tweede spoor begeleiding, is bij Best Match aan het juiste adres. Wij onderscheiden onszelf met een innovatieve aanpak en helpen iedere cliënt met passie en geduld. Als re-integratiebureau bieden wij in sommige gevallen ook een baangarantie traject aan. Indien een cliënt voldoet aan de eisen die wij hieraan stellen, zorgen wij ervoor dat er gegarandeerd passend werk wordt gevonden.

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en dit vraagt om deskundigen die hier goed mee om kunnen gaan. Het doet ons dan ook deugd om te kunnen vertellen dat wij werken met de allerbeste topcoaches. Al onze deskundigen zijn gecertificeerd en hebben jarenlange ervaring. Zodoende kan iedere cliënt zeker zijn van de allerbeste hulp. Met gebruik van innovatieve e-learnings en individuele coaching helpen onze deskundigen iedere werknemer om het beste in zichzelf naar boven te halen.

De coaches van Best Match kunnen snel schakelen en deinzen niet terug voor uitdagingen. Onze hands-on mentaliteit maakt dat wij jaarlijks enorm veel cliënten mogen begeleiden in hun weg naar een succesvolle en duurzame re-integratie op de arbeidsmarkt. Zowel een regulier tweede spoor als een baangarantie traject verdient onze volledige aandacht. Wij beseffen dat iedere werknemer anders is en passen het traject dan ook volledig aan op de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Kortom, Best Match is er voor iedereen!

Benieuwd welke mogelijkheden er zijn tot een baangarantie traject binnen het tweede spoor? Vraag een intakegesprek aan, zodat we samen kunnen beoordelen of een baangarantie traject mogelijk is. Ook voor overige vragen of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij voorzien zo spoedig mogelijk in een passende reactie.

Bronnen: Image by pch.vector on Freepik

Niels Arbeidsdeskundige & Spoor 2 Coördinator

Offerte of meer informatie?