Skip to content

Waarom Slaagt een Tweede Spoor Niet Altijd?

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, wordt er een eerste spoor traject gestart. Hierin wordt gekeken of de werknemer wellicht kan re-integreren binnen de organisatie. Indien terugkeer in eigen functie niet mogelijk is, wordt er samen met de werkgever gekeken naar andere vormen van passend werk binnen de organisatie. Blijkt dit er niet te zijn? Dan dient een tweede spoor traject gestart te worden. In een spoor 2 wordt er gekeken naar de mogelijkheden tot re-integratie buiten de organisatie. Helaas slaagt ook een tweede spoor niet altijd. Hoe dat zo?

Een tweede spoor traject wordt soms niet succesvol afgerond omdat de werknemer te hoge verwachtingen heeft en daadwerkelijk op zoek is naar zijn of haar droombaan. Ook kan het zijn dat de werknemer of re-integratiebegeleider inefficiënt te werk gaat. Tot slot kan ook een ongeïnteresseerde houding van de werkgever resulteren in een tweede spoor traject dat niet slaagt.

Benieuwd waarom een re-integratietraject in de vorm van een tweede spoor niet altijd slaagt? Lees het onderstaande artikel dan grondig door. We duiken in dit artikel namelijk dieper in op de reden waarom een tweede spoor niet altijd eindigt in werkhervatting. Ook bekijken we wat er precies gebeurt na een tweede spoor dat helaas niet succesvol is afgerond. Kortom, wij proberen onze lezers met dit artikel te informeren over het gehele spoor 2 traject. Laten we snel van start gaan om meer te weten te komen over de risico’s die op ons pad kunnen komen.

Wat is het doel van een tweede spoor traject?

Voordat we dieper induiken op de uitkomst van een tweede spoor traject, is het goed om meer te weten te komen over het exacte doel van een spoor 2. Dit re-integratietraject wordt gestart wanneer een zieke werknemer niet kan terugkeren bij zijn huidige werkgever. In dat geval dient er gekeken te worden naar arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie bij een nieuwe werkgever. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hier komt immers nog aardig wat bij kijken.

Het tweede spoor traject bestaat uit verschillende onderdelen. Het is echter goed om te weten dat ieder traject anders is. De situatie van iedere werknemer is immers uniek en hier hoort een persoonlijke aanpak op maat bij. Toch zijn er diverse onderdelen die eigenlijk standaard of in de meeste gevallen wel terugkomen tijdens het spoor 2 traject. Onderstaand een opsomming van enkele belangrijke onderdelen.

  • Jobcoaching/Loopbaanbegeleiding
  • Omscholing of bijscholing
  • Verkennen van de arbeidsmarkt
  • Verbeteren van sollicitatievaardigheden
  • Solliciteren
  • Proefplaatsing
  • Nazorg

In grote lijnen beschrijft de bovenstaande lijst het proces dat veel werknemers doorlopen op zoek naar nieuw passend werk. Door middel van loopbaanbegeleiding worden de doelen en ambities van de werknemer in kaart gebracht. Ook de kwaliteiten en interesses zijn van belang. Op basis van deze inzichten kan er eventueel sprake zijn van om- of bijscholing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een werknemer die in verband met een beperking niet langer zijn of haar vak kan uitvoeren. Samen met een spoor 2 coach gaat de werknemer de arbeidsmarkt verkennen op zoek naar passende vacatures. Er wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van de noodzakelijke sollicitatievaardigheden.

Tot slot maken proefplaatsing en nazorg deel uit van het traject. De werknemer wordt dus zeker niet zomaar aan zijn of haar lot overgelaten. De begeleiding van spoor 2 coaches is intensief en wordt altijd op maat aangesloten bij de werknemer.

Na dit intensieve re-integratietraject is het doel een duurzaam herstel en re-integratie op de arbeidsmarkt. Er wordt ook aandacht besteed aan nazorg om een eventuele terugval te voorkomen. Toch komt het nog wel eens voor dat een tweede spoor niet eindigt in een succesverhaal. Waar kan dit aan liggen? Dat willen we nu graag onder de loep gaan nemen. In de volgende alinea bekijken we waarom een tweede spoor traject niet altijd slaagt.

Waarom een tweede spoor traject niet altijd slaagt

Niet ieder tweede spoor traject eindigt in werkhervatting. Er wordt simpelweg niet altijd passend werk gevonden. Dit kan diverse redenen hebben. Soms zijn er bijvoorbeeld onvoldoende mogelijkheden binnen het vakgebied van de werknemer. Wanneer de kansen op de arbeidsmarkt nihil zijn, kan dat voor alle betrokken partijen een grote klap zijn. Echter kan ook deze uitkomst de werknemer en werkgever helpen om rust en meer zekerheid te vinden. Wanneer de deskundige bevestigt dat er geen mogelijkheden zijn om passend werk te vinden, ondanks alle inspanningen, geeft dit voor beide partijen toch een bepaalde mate van acceptatie. Het geeft beide partijen bovendien meer inzicht in de financiële consequenties. De werkgever wordt echter wel geacht het re-integratie dossier goed op orde te hebben, om zodoende loonsancties te voorkomen.

Er zijn diverse redenen te benoemen waarom een tweede spoor traject niet altijd slaagt. We willen de verschillende redenen hiervoor graag eens nader onder de loep nemen. We beginnen bij de inzet die alle partijen gedurende het traject tonen.

1.    Inefficiënte werkwijze

Helaas is er soms nog sprake van een inefficiënte werkwijze tijdens een spoor 2 traject. Dit kan zorgen voor een negatieve uitkomst waarbij het niet wil lukken om nieuw passend werk te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die de instructies en adviezen van zijn of haar begeleider niet opvolgt. Dit zou erin kunnen resulteren dat de werknemer op vacatures reageert die helemaal niet passend zijn. Ook kan het zijn dat de werknemer er alles aan doet om zijn of haar sollicitatievaardigheden te optimaliseren, maar vervolgens weinig of helemaal niet reageert op vacatures. Kortom, de inzet van de werknemer is van groot belang om een succesvolle re-integratie te bereiken.

Helaas kan het ook gebeuren dat de re-integratiebegeleider incapabel is en de werknemer zodoende niet optimaal kan begeleiden. Dit is wat ons betreft een zeer kwalijke zaak. Iedereen die zeker wil zijn van een optimale begeleiding door gecertificeerde en ervaren coaches, is bij Best Match aan het juiste adres. Aan het einde van dit artikel vertellen we meer over de innovatieve werkwijze die wij hanteren.

2.    Het vinden van een droombaan is niet altijd realistisch

Soms slaagt een tweede spoor traject niet omdat de werknemer op zoek is naar zijn of haar droombaan. In dat geval wordt er enkel en alleen gezocht naar banen die in alle opzichten perfect aansluiten bij de wensen van de werknemer. De baan moet leuk zijn, de werknemer moet er affiniteit mee hebben en zijn of haar kwaliteiten moeten optimaal aansluiten bij de functie-eisen. Maar is dit wel realistisch?

Men kan zich afvragen hoeveel mensen hun droombaan uitvoeren. De realiteit is dat dit slechts gaat om een klein percentage van heel werkend Nederland. Misschien dat hooguit 20% van de werkende bevolking zijn of haar droombaan heeft gevonden. We kunnen dus zonder twijfel stellen dat het vinden van een droombaan tijdens het tweede spoor traject een redelijk onrealistisch beeld is.

Tijdens een spoor 2 traject dient niet uitsluitend gezocht te worden naar de droombaan van de werknemer. Het werk moet simpelweg aansluiten bij zijn of haar kwaliteiten. Dit is wat ons betreft al een hele uitdaging op zich. Men maakt het zichzelf enkel moeilijker door op zoek te gaan naar een droombaan waar veel eisen aan worden gesteld.

Passend werk staat bovendien niet altijd gelijk aan leuk werk. Het vinden van nieuw passend werk zal een stuk makkelijker zijn wanneer de werknemer realistische verwachtingen heeft met betrekking tot de re-integratie. Blijkt de werknemer in kwestie dat nog niet echt te beseffen? Dan dient de spoor 2 coach hem of haar hierin te begeleiden. Dit kan een hele opgave zijn, maar gelukkig weten de spoor 2 coaches van Best Match hier wel raad mee.

3.    Te veel focus op dossiervorming

Re-integratiebureaus die enkel op papier goed uit de verf wensen te komen; we zien het helaas nog veel te vaak gebeuren. De tweede spoor begeleiders wensen de werkgever, en dus het UWV, te laten zien welke stappen er ondernomen zijn om passend werk te vinden. Zodoende wordt er uitermate veel tijd besteed aan het verantwoorden van alle acties in het dossier van de werknemer.

Alhoewel dossiervorming ook zeker belangrijk is, dient de focus te liggen op het uitvoeren van alle acties die worden beschreven. Het optimaliseren van sollicitatievaardigheden en het daadwerkelijk reageren op diverse vacatures is van groot belang. Daden zeggen immers meer dan woorden. Men dient de ogen gericht te houden op het uiteindelijke doel; een succesvolle maar ook zeker duurzame re-integratie.

Een re-integratiebureau wordt ingehuurd door de werkgever om de werknemer te helpen passend werk te vinden. De dossiervorming die veel bureaus ook voor hun rekening nemen zou slechts een nevenactiviteit moeten zijn. Wat overigens niet betekent dat hier geen aandacht aan besteed dient te worden. Het gaat simpelweg om het vinden van een goede balans.

4.    Werkgevers die geen verantwoordelijkheid nemen

De werkgever is doorgaans degene die besluit een tweede spoor traject te starten. Deze blijft dan ook eindverantwoordelijke binnen dit traject. Zo beseffen veel werkgevers niet dat er voor hen ook een ondersteunende rol is weggelegd binnen het spoor 2 traject. Echter is dit wel degelijk het geval.

Helaas zien we nog veel te vaak dat een tweede spoor traject niet slaagt, met als reden een slechte onderlinge relatie tussen werkgever en werknemer. Dit gaat simpelweg altijd ten koste van een goede en duurzame re-integratie. Een werkgever heeft uiteraard de wens om zijn of haar werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Echter heeft iedere werknemer hier de tijd voor nodig. Wanneer de werkgever een te grote druk legt op de werknemer, resulteert dit vaak niet in een succesvolle re-integratie.

Alhoewel de werknemer in kwestie wordt begeleid door een vakkundige spoor 2 coach, dient de werkgever gedurende het gehele traject beschikbaar te zijn. Ook is het wenselijk dat de werkgever meedenkt en met een positieve instelling alle mogelijkheden met beide handen probeert aan te grijpen. Komen er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden vrij op het eerste spoor naar aanleiding van een reorganisatie? Dan dient de werkgever hierop in te spelen door de mogelijkheden met werknemer en begeleider te bespreken. Deze actieve houding zal absoluut bijdragen aan een succesvolle en duurzame re-integratie.

Het is goed om te benoemen dat er uiteraard ook uitzonderingen bestaan. Alhoewel het niet heel vaak voorkomt, kan het ook zeker gebeuren dat een spoor 2 niet slaagt terwijl alle bovengenoemde aspecten tiptop in orde waren. In sommige situaties kan er simpelweg sprake zijn van pech. Toch biedt Best Match alle handvatten aan die nodig zijn om het traject te laten slagen. Wij vertellen hier graag wat meer over.

Laat uw tweede spoor traject slagen met Best Match

We hebben geleerd dat het inschakelen van een goede re-integratiespecialist van groot belang is voor een succesvol tweede spoor traject. Hiervoor bent u bij Best Match absoluut aan het juiste adres. Wij hebben de beste professionals in huis om iedere werknemer optimaal te begeleiden in zijn of haar zoektocht naar passend werk.

Al onze spoor 2 coaches zijn gecertificeerd en hebben jarenlange ervaring. Hun expertise zetten zij maar al te graag in om al onze cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn. Onze begeleiders stellen realistische doelen en hanteren een innovatieve werkwijze. Hiermee doen wij ons best om iedere werknemer te voorzien van persoonlijke hulp op maat. Wij verzorgen bovendien de volledige dossiervorming, zonder dat deze ons afleidt van de zaken die er écht toe doen.

Alhoewel onze coaches er alles aan doen om een tweede spoor te laten slagen, kunnen wij uiteraard niet altijd garantie bieden. Zoals reeds benoemd, heeft ook de inzet van zowel werkgever als werknemer invloed op het slagingspercentage. Wel kunnen wij u verzekeren dat wij iedere werknemer helpen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Wij helpen bovendien ook werkgevers om te voldoen aan hun plichten binnen het re-integratietraject. Alle handvatten worden dus in ieder geval aangeboden om een succesvolle en duurzame re-integratie mogelijk te maken.

Bij Best Match beloven wij kwalitatief maatwerk van het hoogste niveau. Meer weten over onze innovatieve werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Of dien direct een aanvraag in via onze website. Het is werkelijk waar een fluitje van een cent. Wij voorzien zo spoedig mogelijk in een advies op maat.

Niels Arbeidsdeskundige & Spoor 2 Coördinator

Offerte of meer informatie?