Skip to content

Waarom Spoor 1 en 2 Begeleiding Combineren?

Tijdens een spoor 1 wordt er met behulp van een deskundige gekeken naar de mogelijkheden tot re-integratie binnen de organisatie waar de werknemer werkzaam is. In sommige gevallen is hierbij sprake van aangepast werk of een andere functie binnen het bedrijf. Indien re-integreren om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt binnen de organisatie, wordt er een tweede spoor traject gestart. Gedurende dit traject worden de re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie in kaart gebracht. Maar in sommige gevallen worden spoor 1 en spoor 2 begeleiding met elkaar gecombineerd. Hoe zit dat precies?

Het combineren van het eerste en het tweede spoor brengt veel voordelen met zich mee. Dit kan het re-integratietraject versnellen, aangezien er meer kansen kunnen ontstaan. Niemand weet wat de toekomst in petto heeft, en het is dan ook belangrijk om zowel spoor 1 als spoor 2 begeleiding aan te bieden. Dit tweesporenbeleid zorgt voor optimale ondersteuning van de werknemer in kwestie.

Meer weten over de mogelijkheden tot het combineren van het eerste en tweede spoor? Dan kan het onderstaande artikel wellicht nuttig zijn. Wij vertellen namelijk uitgebreid op welke manier een spoor 1 en 2 naast elkaar kunnen lopen en ook bespreken we wat hier de voordelen van kunnen zijn. Dit artikel kan handvatten aanbieden voor zowel werkgevers als werknemers die te maken krijgen met een combinatie van het eerste en het tweede spoor traject.

Waarom een tweesporenbeleid?

Wellicht rijst de vraag; Waarom zou een eerste en tweede spoor gecombineerd moeten worden? Hier zijn diverse redenen voor te benoemen. Zoals de meeste wel weten, dient de werkgever continu te kijken naar de kansen op het gebied van re-integratie en de kortste weg naar werkhervatting. Dit wordt in eerste instantie gedaan door een spoor 1 traject te starten. Indien de arbeidsdeskundige echter vaststelt dat een spoor 2 noodzakelijk is, wordt het boek van het eerste spoor traject vaak dichtgeslagen. Toch is dit onverstandig. Het UWV verwacht namelijk te allen tijden dat de werkgever kijkt naar interne oplossingen met betrekking tot de re-integratie van zieke werknemers. Je weet immers nooit wat er in de nabije toekomst nog kan veranderen.

De potentiële mogelijkheden van het eerste spoor dienen dus zeker niet van tafel geveegd te worden. Alhoewel de arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat re-integreren binnen de organisatie niet mogelijk is, kan dit in de loop van tijd natuurlijk veranderen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een reorganisatie, waarbij er meer mogelijkheden open komen te liggen met het oog op terugkeer van de werknemer. Ook eventueel toegenomen belastbaarheid van de zieke werknemer kan verandering brengen in de situatie zoals deze is vastgesteld door de arbeidsdeskundige. Spoor 1 dient dus altijd open gehouden te worden, in geval er in de toekomst sprake is van positieve veranderingen.

Een tweesporenbeleid wordt dus gehanteerd om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk nieuw werk vindt, hetzij binnen of buiten de organisatie. Door alle lijnen open te houden, is de kans groter dat er sneller een passende functie gevonden kan worden voor de werknemer. Dit is immers het uiteindelijke doel van beide partijen. De werknemer wenst natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en een positief toekomstperspectief te schetsen, maar ook de werkgever en het UWV zijn gebaat bij een succesvolle en duurzame re-integratie. Nu zou men zich af kunnen vragen op welke manier spoor 1 en 2 begeleiding gecombineerd kunnen worden. Dit klinkt immers als een groot en redelijk complex traject. Gelukkig valt dit reuze mee. We willen hieronder graag iets dieper induiken op de begeleiding binnen dit tweesporenbeleid. Het is immers belangrijk dat deze twee trajecten in goede banen worden geleid door een ervaren professional.

Hoe worden spoor 1 en 2 begeleiding gecombineerd?

We weten inmiddels dat het nuttig is om spoor 1 open te houden, ook wanneer een spoor 2 traject wordt gestart. Ook de begeleiding die de werknemer van onze deskundigen ontvangt, blijft zich richten op beide trajecten. Tijdens een tweede spoor traject is er vaak sprake van persoonlijke coaching en soms zelfs omscholing. Echter dient er ook coaching met het oog op het eerste spoor traject te blijven bestaan. Zo kan de werkgever in kwestie bijvoorbeeld plots nieuwe mogelijkheden binnen de organisatie aanbieden naar aanleiding van een reorganisatie. Dit kan vragen om aanpassingsvermogen en in sommige gevallen bijscholing van de werknemer. Hierbij dient de werknemer natuurlijk optimaal begeleid te worden.

Coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is zowel binnen het eerste als het tweede spoor enorm belangrijk. Veel algemene punten hebben bovendien betrekking op beide trajecten. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingsvermogen, inlevingsvermogen, werkhouding en participatie. Al deze onderdelen die aan bod kunnen komen gedurende persoonlijke coaching, kunnen zowel voor het eerste als het tweede spoor relevant zijn.

De coaches van Best Match zetten hun jarenlange ervaring en expertise graag in om iedere werknemer te helpen, met het oog op zowel het eerste als het tweede spoor traject. Zo kan een werknemer zich laten bijscholen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, en tegelijkertijd werken aan het vergroten van zijn of haar belastbaarheid met het oog op potentiële re-integratie bij de huidige werkgever. Wij vinden het belangrijk om alle scenario’s open te houden, en de allerbeste en meest veelzijdige hulp aan te bieden.

Spoor 1 en spoor 2 beide in werking

Het kan voorkomen dat zowel het eerste als het tweede spoor traject wordt gevolgd door een werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker die langzaam zijn of haar oude uren opbouwt in aangepast werk bij de huidige werkgever, terwijl deze werknemer tegelijkertijd ook solliciteert op functies buiten de organisatie. Het is hierbij belangrijk dat alle partijen goed met elkaar blijven communiceren.

Het uiteindelijke doel is het vinden van het meest passende werk voor de werknemer, een baan die een succesvolle en duurzame re-integratie kan bewerkstelligen. De werknemer dient in een functie terecht te komen waarbij passende arbeid wordt uitgevoerd en zijn of haar belastbaarheid niet wordt overschreden. Blijkt dit uiteindelijk toch te lukken bij de huidige werkgever? Dan wordt het tweede spoor simpelweg afgesloten. Dient er zich een betere functie aan buiten de organisatie en blijkt de werknemer hier helemaal op zijn of haar plek te zitten? Dan is er niet langer sprake van een spoor 1 traject.

De voordelen van zowel spoor 1 als spoor 2 begeleiding

We hebben geleerd dat een eerste spoor en een tweede spoor traject prima naast elkaar kunnen bestaan. Zolang de werknemer in kwestie de juiste begeleiding ontvangt, hoeft dit bovendien helemaal geen complicaties met zich mee te brengen. Sterker nog, dit tweesporenbeleid kan juist diverse voordelen hebben. Onderstaand bespreken we enkele van deze interessante voordelen.

Meer kansen = Sneller re-integreren

Het grote voordeel van het combineren van het eerste en het tweede spoor, is het feit dat er meer kansen ontstaan. Aangezien de brede focus ligt op alle re-integratiemogelijkheden, zowel binnen als buiten de organisatie, is de kans natuurlijk groter dat er een passende functie op het pad van de werknemer komt. De kans op nieuw passend werk is dus simpelweg groter wanneer zowel spoor 1 als spoor 2 tot de mogelijkheden blijven behoren.

Meer kansen naar aanleiding van een tweesporenbeleid, leidt op zijn beurt weer tot een snellere re-integratie. Zowel werknemer als werkgever zijn erbij gebaat dat de tijdsduur van het re-integratietraject zo kort mogelijk wordt gehouden. De werknemer zit doorgaans niet voor zijn of haar plezier thuis en wenst dan ook zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Ook de werkgever heeft belangen in deze situatie. Verzuimbegeleiding en het gehele re-integratietraject brengen veel kosten met zich mee. Denk alleen al aan de plicht tot loondoorbetaling en het aanbieden van alle noodzakelijke vormen van verzuimbegeleiding. Al deze kosten kunnen hoog oplopen. Het is dan ook niet vreemd dat de werkgever het re-integratietraject zo snel mogelijk succesvol wenst af te ronden.

Werkgever voldoet aan de wettelijke plichten

Zoals reeds kort aangestipt, stelt het UWV de werkgever verantwoordelijk voor het aanbieden van re-integratieactiviteiten. Hier zijn zowel het eerste als het tweede spoor onderdeel van. Door beide trajecten tegelijkertijd te laten bestaan en hier ook flexibel mee om te gaan, voldoet de werkgever dus aan alle plichten die vanuit de wet worden gesteld. Dit voorkomt sancties die vervelende en langdurige problemen kunnen veroorzaken.

Naast het feit dat werkgevers zich simpelweg aan de wet moeten houden, wensen deze uiteraard ook een goed voorbeeld neer te zetten. Het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en het nauwkeurig zorgdragen voor alle wensen en behoeften van werknemers, zorgt ervoor dat de organisatie een goede reputatie behoudt. Op deze manier creëert de werkgever dus een prettige werksfeer en goede bedrijfscultuur, waar mensen maar al te graag komen werken. Dit kan in de toekomst weer veel voordelen met zich meebrengen. Het is dus eigenlijk altijd wel een win-win situatie.

Optimale ondersteuning voor werknemers

Wanneer eerste en tweede spoor begeleiding met elkaar worden gecombineerd, geniet de werknemer van een optimale ondersteuning met het oog op een duurzame re-integratie. Soms weet de werknemer in kwestie nog niet precies wat hij of zij wil of welke richting verstandig is. In dat geval kan het zeer nuttig zijn om zowel op het eerste als het tweede spoor begeleid te worden. Onze coaches kunnen de werknemer door middel van persoonlijke coaching helpen om hun doelen, ambities en kansen duidelijker in kaart te brengen. Hierbij wordt er dus niet alleen gefocust op de mogelijkheden en ambities bij de huidige werkgever, maar ook op kansen buiten de organisatie op de lokale arbeidsmarkt. Dit zijn dus eigenlijk twee vliegen in één klap!

Sommige zouden wellicht vermoeden dat een combinatie van spoor 1 en 2 extra belastend is voor de werknemer in kwestie. Echter hoeft dit absoluut niet het geval te zijn. Het tegenovergestelde kan waar zijn. Met behulp van de juiste begeleiding in beide trajecten, kan deze combinatie juist meer rust in de tent brengen. Het biedt een breder toekomstperspectief dat zowel positief kan uitpakken voor zowel werkgever als werknemer. Werkgevers die op zoek zijn naar de allerbeste begeleiding voor hun personeel zijn bij Best Match dan ook aan het juiste adres. Wij bieden namelijk begeleiding op maat aan bij diverse re-integratietrajecten.

Spoor 1 en spoor 2 begeleiding bij Best Match

Best Match heeft de allerbeste professionals in huis om optimale begeleiding aan te bieden binnen ieder re-integratietraject. Wij onderscheiden onszelf van de concurrentie met topcoaches van het hoogste niveau. Hun kennis, ervaring en expertise zijn absoluut waardevol voor zowel werkgevers als werknemers. Onze coaches zijn elk gespecialiseerd in hun eigen vakgebied. Wij hebben dus coaches in huis die gespecialiseerd zijn in het eerste spoor en coaches die juist een sterkere focus hebben op het tweede spoor.

Echter kan men ook op Best Match vertrouwen in het geval van een tweesporenbeleid. Hier zijn wij als re-integratiebegeleiders natuurlijk niet onbekend mee. Wij zien het belang van een combinatie tussen het eerste en het tweede spoor vaak genoeg in. Wij beschikken dan ook over coaches die hierin optimale ondersteuning kunnen verlenen. Geen situatie is ons vreemd en wij weten correct te handelen bij het verloop van de verschillende trajecten. Dit is immers ons vak en deze voeren wij met veel passie uit!

Wij beseffen dat iedere werknemer anders is en dat zodoende iedere cliënt gebaat is bij een andere aanpak. De ene werknemer zal meer ondersteuning nodig hebben bij het in kaart brengen van zijn of haar ambities en doelen, terwijl de andere werknemer juist gebaat is bij e-learnings met het oog op bijscholing binnen zijn of haar vakgebied. Kortom, wij kunnen gehoor geven aan ieders persoonlijke wensen.

Benieuwd wat Best Match kan betekenen voor uw werknemer? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij voorzien graag vrijblijvend in een persoonlijk advies op maat. Direct een aanvraag indienen? Dat kan natuurlijk ook. Op onze website is het overzichtelijke aanmeldformulier eenvoudig in te vullen. Wij voorzien zo spoedig mogelijk in een passende reactie. Daar hoeft u nooit lang op te wachten!

Niels Arbeidsdeskundige & Spoor 2 Coördinator

Offerte of meer informatie?