Skip to content

Waarom een Tweede Spoor bij Best Match?

Het tweede spoor is een re-integratietraject dat wordt gestart wanneer een zieke of arbeidsongeschikte werknemer niet kan re-integreren bij zijn of haar huidige werkgever. Een tweede spoor traject focust zich op arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie. Tijdens dit traject begeleiden wij werknemers om ander werk te vinden op de arbeidsmarkt. Dit is immers iets waar beide partijen naar streven in het geval van langdurig ziekteverzuim.

Een tweede spoor traject van Best Match biedt de werknemer een positief toekomstperspectief. Tijdens ons innovatieve traject wordt de werknemer optimaal begeleidt om passend arbeid te vinden buiten de organisatie. Hierbij kan soms sprake zijn van om- of bijscholing. Door middel van een spoor 2 voldoet de werkgever bovendien aan zijn plicht tot het aanbieden van re-integratieactiviteiten.

Nieuwsgierig naar het tweede spoor traject van Best Match? In het onderstaande artikel vertellen we meer over zowel de inhoud als het belang van dit traject. Ook leggen we een vergrootglas op de kernpunten van ons tweede spoor. Wij onderscheiden ons namelijk van de concurrentie met een innovatieve werkwijze. Van e-learnings tot coaching door geregistreerde deskundigen, Best Match Re-integratie is van alle markten thuis.

Wat is een tweede spoor traject?

Wij vertellen zo dadelijk graag meer over het belang van een tweede spoor traject, en de aanpak die wij bij Best Match hanteren. Maar voordat we hier dieper op induiken, is het belangrijk om eerst een duidelijk beeld te hebben van wat een spoor 2 nu precies is. Wij geven graag een beknopte uitleg van dit traject.

Een tweede spoor traject wordt gestart wanneer na langdurig ziekteverzuim blijkt dat de werknemer in kwestie niet kan re-integreren bij zijn of haar huidige werkgever. Dit kan diverse redenen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de werknemer de huidige functie niet meer kan uitvoeren, en er vervolgens ook geen andere geschikte functie kan worden aangeboden door de werkgever. In dat geval zullen beide partijen hun wegen moeten scheiden, en zal samen gekeken moeten worden naar andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het tweede spoor is dus een vervolg op het eerste spoor, waarbij de mogelijkheden binnen de organisatie nog in kaart worden gebracht. Wanneer het ernaar uitziet dat er geen mogelijkheden liggen bij de huidige werkgever, wordt een spoor 2 ingezet. Hier komt echter meer bij kijken dan veel mensen zich vaak beseffen. Het is absoluut een intensief traject.

Tijdens een tweede spoor richten de werknemer en de huidige werkgever zich samen op re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie. De werkgever heeft immers de plicht om zijn werknemer te ondersteunen bij alle re-integratieactiviteiten. Uiteraard wordt de werknemer ook begeleid door een geregistreerde spoor 2 coach. Deze weet namelijk precies waar de kansen en mogelijkheden liggen, en kan zodoende waardevolle hulp bieden.

Er komen verschillende aspecten om de hoek kijken wanneer we het hebben over een tweede spoor traject. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loopbaanoriëntatie en eventuele om- of bijscholing. Ook proefplaatsing en nazorg maken onderdeel uit van het traject. Tijdens een spoor 2 krijgt de werknemer ook de mogelijkheid om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Deze dient zichzelf immers klaar te stomen voor een herintrede op de arbeidsmarkt. Het is dus belangrijk dat de werknemer zijn of haar sollicitatie vaardigheden optimaliseert. Denk hierbij aan het schrijven van een sollicitatiebrief, het opstellen van een CV of het voorbereiden op een sollicitatiegesprek. De coaches van Best Match helpen hier graag bij.

Zowel werkgever als werknemer worden geacht om actief deel te nemen aan het tweede spoor traject. De Wet stelt dit namelijk aan beide partijen verplicht. Maar moet een tweede spoor ook verplicht gestart worden, en waarom is het eigenlijk zo belangrijk? Deze vragen willen we nu graag nader onder de loep gaan nemen.

Waarom is een tweede spoor traject belangrijk?

Indien de arbeidsdeskundige vaststelt dat spoor 1 geen re-integratieresultaat heeft opgeleverd, is de werkgever verplicht om een tweede spoor traject te starten. De werknemer is verplicht om hieraan mee te werken. Echter hoeft deze geen werk te accepteren dat niet passend is. Gelukkig zorgt Best Match altijd voor de allerbeste begeleiding.

Maar waarom is een tweede spoor traject nu eigenlijk zo belangrijk? Hieronder bespreken we kort drie redenen die het belang van een spoor 2 duidelijk maken.

  • Toekomstperspectief

Na langdurig ziekteverzuim zien we vaak dat de werknemer in kwestie nog maar weinig toekomstperspectief ziet. Absoluut begrijpelijk natuurlijk. Echter kan het tweede spoor traject hier positieve verandering in aanbrengen. Tijdens een spoor 2 werkt men immers opnieuw aan de toekomst. Na een vaak moeilijke periode voor de werknemer, is er weer licht aan het einde van de tunnel. Er komen ongetwijfeld diverse interessante vacatures voorbij, die het enthousiasme ongetwijfeld opnieuw zullen aanwakkeren.

Alhoewel de werknemer grotendeels zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar re-integratietraject, bieden de professionals van Best Match de allerbeste tools aan. Zodoende kan het re-integratietraject van iedere werknemer eindigen in een succesverhaal. Met de juiste ondersteuning en een duwtje in de rug waar nodig, klimt de werknemer weer langzaam omhoog op de arbeidsmarkt.

  • Persoonlijke aandacht en optimale begeleiding

Langdurig ziekteverzuim kan voor veel werknemers resulteren in eenzaamheid, gevoelens van onmacht of zelfs een depressie. De individuele aandacht die een werknemer tijdens een tweede spoor traject van onze coaches ontvangt, kan positieve veranderingen teweegbrengen in het emotionele welbevinden van de werknemer in kwestie.

Hij of zij staat er niet langer alleen voor, maar kan vertrouwen op de geregistreerde topcoaches van Best Match. Wij bieden optimale begeleiding voor iedereen. Wij begrijpen dat ieders situatie anders is, en spelen hier dan ook zo goed als we kunnen op in. Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij gehoor kunnen geven aan ieders wensen en behoeften.

  • Loonsancties

Een belangrijke reden om een tweede spoor traject te starten, is het vermijden van loonsancties. Dit geldt voor zowel werkgever als werknemer. Wanneer de werkgever niet tijdig voldoet aan het starten van re-integratieactiviteiten, loopt deze het risico op een loonsanctie. Aangezien wij begrijpen dat bedrijven deze extra kosten liever anders besteden, zorgen wij ervoor dat de juiste re-integratiestappen altijd op tijd worden gezet.

Zoals reeds benoemd, dient ook de werknemer actief deel te nemen aan het tweede spoor traject. Doet hij of zij dit niet? Dan loopt deze het risico op loonopschorting of in extreme gevallen zelfs ontslag. We kunnen dus wel stellen dat het starten van een tweede spoor en een actieve deelname hieraan van uitermate groot belang is.

De kernpunten van een tweede spoor traject bij Best Match

We weten inmiddels wat een tweede spoor traject is, en waarom deze van belang is voor zowel werkgever als werknemer. Echter zijn er veel bedrijven die re-integratie ondersteuning aanbieden. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat klanten zich afvragen; Waarom een tweede spoor traject bij Best Match? Wij leggen graag uit waarom! Onderstaand bespreken we enkele kernpunten van ons tweede spoor, waarmee wij onszelf onderscheiden van de concurrentie.

Innovatie

Best Match biedt een innovatief tweede spoor traject aan. Wij beseffen ons maar al te goed dat de arbeidsmarkt in Nederland continu verandert. Denk alleen al aan de grote technologische ontwikkelingen die aan de lopende band worden doorgevoerd. Dit zorgt in rap tempo voor een nieuw landschap op de arbeidsmarkt. Al deze veranderingen vragen om aanpassingsvermogen. Gelukkig hebben wij dat bij Best Match in overvloed.

De innovatie binnen onze trajecten uit zich op diverse manieren. Een goed voorbeeld zijn onze innovatieve e-learnings. Deze stellen wij beschikbaar voor al onze cliënten. Op deze manier kan de werknemer in kwestie zich vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving optimaal voorbereiden op de re-integratie. Zo bieden wij bijvoorbeeld e-learnings aan voor het ontwikkelen van diverse sollicitatievaardigheden. Maar ook bieden wij verschillende cursussen aan met het oog op om- of bijscholing.

Best Match werkt met een innovatief IT-systeem, dat ons in staat stelt om vele malen sneller te werken. Dit maakt dat wij meer tijd overhouden voor de persoonlijke begeleiding die wij zo enorm belangrijk achten. Wij ondersteunen werknemers optimaal in hun re-integratietraject. Wij staan hen bij in het gebruik van de innovatieve e-learnings, maar bieden ook persoonlijke één-op-één coaching aan. 

Jarenlange ervaring

Nog een belangrijk kernpunt waar Best Match zich mee onderscheidt, is de jarenlange ervaring waar al onze spoor 2 coaches over beschikken. Deze ervaring is essentieel om iedere werknemer te kunnen helpen. Vanuit ervaring weten wij immers op welke manieren we werknemers in verschillende situaties het beste kunnen helpen.

Door de jaren heen hebben wij mogen samenwerken met verschillende werkgevers in diverse sectoren. Zodoende zijn wij ook op de hoogte van alle facetten en richtingen binnen jouw sector. Wij kijken niet zo snel ergens van op, en hebben simpelweg voor iedere situatie een oplossing achter de hand. Zoals het bekende spreekwoord zegt; Oefening baart kunst. Dat kunnen onze deskundigen absoluut beamen.

Onze jarenlange ervaring maakt bovendien dat wij uitermate goede kennis bezitten van de lokale arbeidsmarkt. Ook dit is een essentieel onderdeel van het tweede spoor traject. Onze deskundigen kunnen hiermee niet alleen de kansen en mogelijkheden in kaart brengen, maar hebben ook zicht op eventuele gevaren die op de loer liggen.

Kennis van de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is in iedere regio van ons land toch net even anders. Aangezien de werknemer tijdens een tweede spoor opnieuw dient te re-integreren op de arbeidsmarkt in zijn of haar woonplaats, is het uitermate nuttig wanneer de begeleidende deskundige kennis heeft van deze lokale arbeidsmarkt.

Welke sectoren zijn sterk vertegenwoordigd, welke mogelijkheden of kansen liggen er, en welke gevaren liggen eventueel op de loer? Onze coaches kunnen de werknemer helpen om antwoord te krijgen op al deze vragen. Zodoende is de kans op een duurzame re-integratie vele malen hoger.

Ook voor werkgevers is het een geruststellende gedachte dat de deskundigen van Best Match kennis van de lokale arbeidsmarkt hebben. De werkgever is immers ook enorm gebaat bij een vlot en succesvol re-integratietraject.

Geregistreerde topcoaches

Best Match werkt uitsluitend met de allerbeste geregistreerde topcoaches. Zodoende kan iedere werkgever er zeker van zijn dat zijn of haar werknemer de allerbeste hulp geniet. Verschillende coaches zijn gespecialiseerd in hun eigen vakgebied. Zo weet de ene coach alles over het tweede spoor traject, terwijl de andere coach juist optimale begeleiding kan bieden tijdens een spoor 3.

Daarnaast onderscheidt iedere coach zich met zijn eigen unieke kwaliteiten. Sterke communicatieve vaardigheden, een begripvolle houding en enthousiasme zijn overigens kwaliteiten die al onze coaches bezitten. Wij twijfelen er dan ook niet aan dat wij iedere werkgever en werknemer passende begeleiding op maat kunnen aanbieden.

Start vandaag nog een tweede spoor bij Best Match

Best Match Re-integratie ondersteunt werkgevers en werknemers tijdens het tweede spoor traject. Wij zorgen ervoor dat iedere werkgever aan de plichten op het gebied van re-integratiebegeleiding voldoet, en helpen iedere werknemer om passend nieuw werk te vinden. Wij begrijpen dat dit voor ieder persoon een ander soort aanpak vereist. Gelukkig werken wij met de allerbeste coaches.

Onze geregistreerde en gecertificeerde deskundigen verzorgen top coaching en begeleiding van het hoogste niveau. Best Match onderscheidt zich van andere bureaus met een zeer innovatieve aanpak. Onze e-learnings en overige digitale ondersteuningen zorgen ervoor dat iedere werknemer het beste in zichzelf naar boven kan halen. Van bijscholing tot persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sollicitatievaardigheden, wij bieden het aan. We begrijpen dat iedere cliënt begeleiding en coaching op maat nodig heeft. Onze innovatieve trajecten spelen hier optimaal op in.

De coaches van Best Match hebben jarenlange ervaring en zodoende veel kennis van de lokale arbeidsmarkt. Door middel van deze kennis kunnen zij werknemers optimaal begeleiden in het vinden van nieuw passend werk. Zij weten namelijk precies waar de mogelijkheden en kansen liggen, die uiteindelijk kunnen resulteren in een duurzame re-integratie.

Ook op zoek naar de allerbeste hulp bij een tweede spoor traject? Dien direct een aanvraag in via onze website. Wij voorzien zo spoedig mogelijk in een passende reactie. Ook de klanten die eerst nog wat meer informatie wensen of samen de situatie in kaart willen brengen, kunnen via onze website heel eenvoudig contact opnemen.

Niels Arbeidsdeskundige & Spoor 2 Coördinator

Offerte of meer informatie?

.