Skip to content

Waarom een Tweede Spoor Begeleider op Locatie?

Nadat er tijdens een spoor 1 is vastgesteld dat re-integratie bij de huidige werkgever niet mogelijk is, dient er gestart te worden met een tweede spoor traject. Tijdens het tweede spoor wordt er gekeken naar de arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie. De werknemer gaat onder begeleiding van een deskundige op zoek naar passend werk. De tweede spoor begeleider is zeer waardevol in dit traject. Soms is een tweede spoor begeleider op locatie wenselijk.

Een tweede spoor begeleider op locatie kan het traject versnellen. Het contact wordt op deze manier immers goed onderhouden, en zodoende kan de begeleider optimaal inspelen op de behoefte van de werknemer. Begeleiding op een locatie naar keuze kan de drempel bovendien verlagen voor de werknemer in kwestie. Deze heeft nu immers de mogelijkheid om begeleiding te krijgen vanuit zijn of haar vertrouwde omgeving.

Benieuwd welke voordelen een tweede spoor begeleider op locatie met zich mee kan brengen? Lees dan het onderstaande artikel grondig door. Wij gaan dieper in op de functie van de tweede spoor begeleider, en we brengen het belang van een begeleider op locatie in kaart. Ook lichten we een tipje van de sluier op van het innovatieve tweede spoor traject bij Best Match. Dat wil jij niet missen!

Wat is een tweede spoor traject?

Ziekteverzuim komt helaas voor binnen iedere organisatie. Het is de taak van de werkgever om passende verzuimbegeleiding aan te bieden. Zo wordt er vaak bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek gestart om de re-integratiemogelijkheden van de werknemer in kaart te brengen. Tijdens een dergelijk onderzoek bekijkt de deskundige of er binnen de organisatie aangepast of vervangend werk mogelijk is. Blijkt dit niet het geval? Dan dient een tweede spoor traject gestart te worden.

Tijdens een tweede spoor gaan werkgever en werknemer zich samen richten op arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie. Hierbij wordt uiteraard op zoek gegaan naar passend arbeid dat aansluit bij het opleidingsniveau en de relevante werkervaring. Naast ondersteuning van de werkgever, krijgt de werknemer ook steun en hulp van een tweede spoor begeleider.

Bij een tweede spoor traject komt aardig wat kijken. Om te beginnen dient de werknemer op zoek te gaan naar passende vacatures, en moet deze er ook voor zorgen dat zijn of haar sollicitatievaardigheden op pijl zijn. Hier helpen de spoor 2 coaches van Best Match graag bij.

In sommige gevallen maakt ook omscholing of bijscholing deel uit van het tweede spoor traject. Dit is uiteraard afhankelijk van de aard van het verzuim. Ook persoonlijke coaching om de wensen en arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen, maakt onderdeel uit van dit traject.

De tweede spoor begeleiders kunnen snel schakelen en gaan altijd oplossingsgericht te werk. Dit kan voor werknemers een enorm grote steun vormen. Ook werkgevers zijn gebaat bij de hulp van een tweede spoor begeleider. Deze zorgt er namelijk ook voor dat alle activiteiten transparant, helder en UWV-proof in rapportages wordt vormgegeven. Zodoende weet de werkgever zeker dat hij of zij voldoet aan de plichten op het gebied van re-integratiebegeleiding.

Wat doet een tweede spoor begeleider?

Een tweede spoor begeleider vervult gedurende het traject diverse taken. Er komt immers aardig wat kijken bij dit intensieve traject. De werknemer dient optimaal voorbereid te worden op de toekomst. Een duurzame re-integratie en succesvolle plaatsing zijn immers het einddoel. Onderstaand bespreken we enkele essentiële taken van de tweede spoor begeleider. Deze zullen het belang van goede begeleiding duidelijk in kaart brengen.

  • Goede communicatie onderhouden met werknemer

De tweede spoor begeleiders van Best Match zorgen te allen tijde voor goede communicatie. Dit is om diverse redenen enorm belangrijk. Door goed contact te onderhouden, weet de begeleider namelijk wat er speelt in het hoofd van de werknemer. Wellicht loopt deze bijvoorbeeld tegen uitdagingen aan tijdens het re-integratietraject. Door te zorgen voor een goede communicatie, kan de begeleider dus betere hulp bieden.

Daarnaast zorgt goed contact er simpelweg voor dat de werknemer beseft dat hij of zij er niet alleen voor staat. De tweede spoor begeleider is er om hulp te bieden tijdens de re-integratie, en goede communicatie maakt dit voor beide partijen duidelijk.

  • De arbeidsmogelijkheden in kaart brengen

De begeleider zorgt er uiteraard voor dat de arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie duidelijk in kaart worden gebracht. Kennis van de lokale arbeidsmarkt is hierbij van belang. Bij het in kaart brengen van de mogelijkheden, wordt altijd rekening gehouden met de wensen en kwaliteiten van de werknemer. Het is immers wel de bedoeling dat er passend werk wordt gevonden dat aansluit bij de interesses en het opleidingsniveau van de werknemer in kwestie.

  • Voorbereiding op sollicitaties

De werknemer dient tijdens een tweede spoor traject opnieuw te gaan solliciteren. Dit is best een hele uitdaging, zeker wanneer de werknemer dit al lange tijd niet heeft gedaan. Gelukkig staat de tweede spoor begeleider klaar om de werknemer hierin te ondersteunen. Advies op het gebied van sollicitatievaardigheden, of simpelweg iemand om een gesprek mee voor te bereiden? De spoor 2 begeleider staat te allen tijde klaar.

  • Trainingen & loopbaan coaching

Ter ondersteuning verwijst de tweede spoor begeleider de werknemer door naar onze uitgebreide e-learnings. Deze helpen bij eventuele bijscholing of simpelweg bij het verbeteren van de sollicitatie skills. Wij proberen de werknemer hier immers op een innovatieve manier bij te ondersteunen.

Tijdens een tweede spoor traject speelt ook loopbaan coaching een grote rol. Soms kan het immers voorkomen dat een arbeidsongeschikte werknemer het werk binnen zijn vakgebied niet langer kan uitvoeren. Zodoende kan het zijn dat er gekeken dient te worden naar mogelijkheden tot een carrièreswitch.

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig bieden ook hier onze tweede spoor begeleiders weer een helpende hand. De competenties en interesses van de werknemer worden in kaart gebracht, en op basis hiervan worden nieuwe arbeidsmogelijkheden vastgesteld.

Waarom een tweede spoor begeleider op locatie?

Best Match verzorgt tweede spoor begeleiding op maat. In veel gevallen betreft dat een tweede spoor begeleider op locatie. Ook dit is voor ons geen enkel probleem. Wij begeleiden iedere cliënt op een locatie naar keuze. Het is voor ons simpelweg belangrijk dat de werknemer de allerbeste hulp krijgt.

Een tweede spoor begeleider op locatie brengt diverse voordelen met zich mee. Dit kan gaan om verschillende locaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huidige werkgever, de woning van de werknemer of een neutrale locatie op een openbare plek. De mogelijkheden zijn uiteenlopend. Maar welke voordelen kan begeleiding op locatie nu eigenlijk hebben? Laten we hier eens dieper op induiken.

Werknemer voelt zich écht gehoord

Begeleiding op locatie tijdens een tweede spoor traject zorgt ervoor dat de werknemer in kwestie zich echt gehoord voelt. In dit gedeelte van het re-integratietraject is dat uitermate belangrijk. Het zoeken van nieuw passend werk is immers makkelijker gezegd dan gedaan. Hier komen bovendien vaak aardig wat onzekerheden en twijfels bij kijken. Het is belangrijk dat de werknemer in kwestie deze zaken direct persoonlijk aan zijn of haar begeleider kan voorleggen.

Traject versnellen

Tweede spoor begeleiding op locatie is intensiever dan online begeleiding. Zodoende kan deze hulp op locatie het tweede spoor traject versnellen. Iets waar zowel werkgever als werknemer natuurlijk wel oren naar heeft. In veel gevallen is er reeds sprake van langdurig ziekteverzuim wanneer een spoor 2 traject wordt gestart. De werknemer in kwestie zit in de meeste gevallen dus al aanzienlijke tijd thuis. Iedereen kan zich dus wel voorstellen dat de wens om weer aan het werk te gaan enorm groot is.

Begeleiding op locatie zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden tussen verschillende taken. Zodoende krijgen we samen dus meer gedaan in kortere tijd. Dit is zonder twijfel één van de meest aantrekkelijke aspecten van begeleiding op locatie.

Ook de werkgever is gebaat bij een vlot tweede spoor traject. Deze ondervindt hier namelijk financiële voordelen van. Er is en blijft immers sprake van loondoorbetaling zolang de werknemer officieel nog in dienst is bij de werkgever. Door het traject te versnellen, kan de werkgever potentieel dus veel kosten besparen.

We kunnen dus vaststellen dat een vlot tweede spoor traject voor alle betrokken partijen wenselijk is. Benieuwd welke kwaliteiten van onze begeleiders hierbij gaan helpen? Laten we dit eens nader onder de loep nemen.

De kwaliteiten van de tweede spoor begeleider op locatie

De tweede spoor begeleiders van Best Match hebben ruime ervaring in het begeleiden van werknemers tijdens hun herintrede op de arbeidsmarkt. Onze deskundigen geloven in de kracht van persoonlijke aandacht en individuele coaching. Er zijn diverse kwaliteiten van belang voor het beroep van een tweede spoor begeleider. Onderstaand bespreken we er enkele.

  • Kennis en ervaring

De juiste kennis en ervaring is essentieel voor een spoor 2 begeleider om zijn of haar functie uit te kunnen voeren. Zo dient een begeleider op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en valkuilen waar een cliënt mee te maken zou kunnen krijgen. Daarnaast helpt hun kennis van de lokale arbeidsmarkt hen om de mogelijkheden en kansen van de werknemer in kaart te brengen. Kortom, een groot deel van het tweede spoor traject wordt geleid door de kennis en ervaring van de deskundige.

  • Begripvol

Begrip kunnen tonen is een eigenschap die erg belangrijk is in het beroep van tweede spoor begeleider. Ieders situatie is anders, en dat is helemaal ok. Echter kan de werknemer soms diep in de put zitten vanwege de situatie waar deze zich in bevind. In dat geval kan begrip van de tweede spoor begeleider absoluut waardevol zijn. Wanneer de werknemer zich gehoord en begrepen voelt, kan deze weer positieve hoop voor de toekomst ontwikkelen.

  • Flexibel

Een tweede spoor begeleider op locatie dient uiteraard flexibel te zijn. Je weet bij voorbaat immers maar nooit op welke locatie je terechtkomt. Het is dan ook essentieel dat de begeleider zijn of haar functie op iedere locatie kan uitvoeren. Flexibiliteit is hierbij dus van groot belang.

Ook cognitieve flexibiliteit is belangrijk voor een tweede spoor begeleider op locatie. Dit wil zeggen dat de begeleider snel kan schakelen tussen verschillende taken en doelen. Uiteraard is dit iets waar altijd sprake van is gedurende een tweede spoor traject.

Innovatief tweede spoor bij Best Match

Best Match onderscheidt zich van de concurrentie met een innovatief tweede spoor traject. Zowel online e-learnings als persoonlijke coaching maken onderdeel uit van onze innovatieve aanpak. Ook onze flexibiliteit is een aantrekkelijke factor voor veel cliënten. Wij bieden altijd exact de juiste tweede spoor begeleiding, op een plaats en tijd die onze klanten het beste schikt. Wij begrijpen dat iedere werknemer hierin andere wensen heeft, en wij zorgen ervoor dat wij met onze flexibele houding aan ieders wensen gehoor kunnen geven.

In dit artikel hebben we gelezen dat een tweede spoor begeleider op locatie veel voordelen met zich meebrengt. Zo bevordert het de communicatie tussen de begeleider en de werknemer. Dit contact dient te allen tijde immers goed te zijn. Ook is het traject een stuk laagdrempeliger voor de werknemer, wanneer de tweede spoor begeleider op locatie hulpverleent. De werknemer heeft nu immers het gevoel dat hij of zij er niet meer alleen voor staat. De arbeidsmogelijkheden worden samen in kaart gebracht, en ook helpt de tweede spoor begeleider de werknemer om zichzelf optimaal voor te bereiden op zijn of haar herintrede op de arbeidsmarkt.

Ook hebben onze deskundigen kennis van de lokale arbeidsmarkt. Hun jarenlange ervaring binnen diverse verzuimsituaties is bovendien een groot voordeel. Dit zorgt ervoor dat zij iedere werknemer de allerbeste hulp kunnen bieden. Uiteraard wordt ook de werkgever in het proces betrokken. Onze begeleiders helpen de werkgever om zijn of haar ondersteunende taken optimaal te vervullen.

Het is onze wens om ieder re-integratietraject zo vlot en duurzaam mogelijk te laten verlopen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de werknemer zo snel mogelijk nieuw en passend werk vindt, en ook proberen wij werkgevers te helpen kosten te besparen. Dat zijn dus twee vliegen in één klap!

Meer weten over onze innovatieve tweede spoor begeleiding op locatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, of dien direct een aanvraag in via onze website. Wij voorzien zo spoedig mogelijk in een passende reactie.

Niels Arbeidsdeskundige & Spoor 2 Coördinator

Offerte of meer informatie?