Skip to content

Outplacement voor Hoog Opgeleiden – Waar Moet je op Letten?

Wanneer een werknemer ontslagen is of ontslagen dreigt te worden, kan outplacement een goede manier zijn om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Tijdens een outplacementtraject wordt de werknemer immers optimaal gecoacht en begeleidt bij het vinden van nieuw passend werk. Een outplacementtraject kan er verschillend uitzien, afhankelijk van het opleidingsniveau van de werknemer. Waar moet je op letten tijdens een outplacement voor hoog opgeleiden?

De begeleiding van een outplacementtraject voor hoog opgeleiden dient diepgang te hebben. De drijfveren en kwaliteiten van de werknemer dienen immers duidelijk in kaart gebracht te worden. De kosten van een outplacementtraject voor hoog opgeleiden kunnen variëren. De duur en intensiteit spelen hierbij een rol.

Meer te weten komen over outplacement voor hoog opgeleiden, en alle relevante factoren die hierbij een rol spelen? In het onderstaande artikel duiken we hier dieper op in. We zullen erachter komen hoe een outplacement voor hoog opgeleiden wordt vormgegeven, en ook voorzien we in diverse relevante tips. Deze gaan ongetwijfeld helpen om het outplacementtraject in goede banen te leiden.

Wat is outplacement?

Een outplacementtraject helpt de werknemer om snel een nieuwe baan te vinden met behulp van ervaren specialisten. Deze begeleiders ondersteunen werknemers bij het vinden van een nieuwe passende baan of het opstarten van een zelfstandige onderneming. Hierbij staan de kwaliteiten van de werknemer altijd centraal.

Individuele coaching, jobhunting, loopbaanbegeleiding en om- of bijscholing maken vaak onderdeel uit van het outplacementtraject. Vooral wanneer er sprake is van een noodzakelijke carrièreswitch, zullen aspecten als loopbaanbegeleiding en omscholing relevant zijn.

Een outplacementtraject gaat doorgaans gepaard met een vastgesteld termijn. De werknemer wordt bijvoorbeeld geacht om binnen een X aantal maanden een nieuwe baan te vinden. Indien dit niet lukt, kan alsnog officieel ontslag volgen.

Er kunnen diverse aanleidingen zijn voor het starten van een outplacementtraject. In veel gevallen is er bijvoorbeeld sprake van een outplacement naar aanleiding van een reorganisatie binnen het bedrijf waar de werknemer werkzaam was. Outplacement maakt namelijk vaak deel uit van het sociaal plan in geval van een reorganisatie.

Een outplacement kan ook worden gestart naar aanleiding van langdurig ziekteverzuim. Een burn-out is hiervan een bekend voorbeeld. In dat geval is intensieve coaching en begeleiding naar nieuw passend werk immers van groot belang. Aangezien een arbeidsongeschikte werknemer een ander soort begeleiding nodig heeft dan een werknemer die simpelweg zijn of haar baan verliest naar aanleiding van een reorganisatie, zijn er verschillende soorten outplacementtrajecten beschikbaar. Deze worden altijd op maat aangeboden, volledig naar de behoeften van de werknemer.

Waarom een outplacementtraject?

Zowel werkgever als werknemer zijn gebaat bij een outplacement. Hoe dat zo? Zoals reeds benoemd, wordt de werknemer tijdens dit traject optimaal begeleidt en ondersteunt in het vinden van een nieuwe baan. Op deze manier wordt de kans op een succesvolle re-integratie aanzienlijk vergroot. Dit is dan ook de voornaamste reden voor een werknemer om actief deel te nemen aan het outplacementtraject.

Ook voor de werkgever zijn er voldoende redenen om een outplacementtraject te willen starten. Iedere werkgever heeft wettelijk immers de verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Het verstrekken van outplacement zorgt ervoor dat de werkgever aan deze plicht voldoet.

Outplacement van de werknemer is in veel gevallen vastgelegd in de ontbindingsovereenkomst. Zoals reeds kort aangestipt, kan outplacement in verschillende gevallen simpelweg noodzakelijk zijn. Dit traject helpt de werknemer om ondanks de tegenslagen weer met frisse moed naar de toekomst te kijken.

Een outplacement voor hoog opgeleiden

Een outplacement voor hoog opgeleiden ziet er anders uit dan een traject voor laag opgeleiden. Outplacementtrajecten voor hoger opgeleiden duren over het algemeen langer, aangezien deze vaak een stuk complexer zijn. De juiste begeleiding is dan ook van onschatbare waarde. Onderstaand bespreken we enkele factoren die van belang zijn bij een outplacement voor hoog opgeleiden. Neem deze grondig door om een beter beeld te krijgen van het volledige traject.

Diepgang

Outplacements voor hoog opgeleiden zijn trajecten met veel diepgang. Er is vaak sprake van een complexe situatie en de oplossingen liggen niet altijd voor de hand. Daarom is het belangrijk dat de hoog opgeleiden werknemer wordt bijgestaan door een ervaren professional die met hem of haar echt de diepte induikt.

Een outplacementtraject bestaat grofweg uit vier verschillende fasen. Onderstaand bespreken we deze onderdelen beknopt.

  1. Loopbaanoriëntatie

In de eerste fase vindt er een heroriëntatie plaats met het oog op de loopbaan. De werknemer richt zich samen met zijn of haar begeleider op de intrinsieke drijfveren. Ook de interesses, talenten en expertise van de werknemer worden in kaart gebracht. Op basis hiervan kan immers worden vastgesteld welke mogelijke functies hierbij aansluiten.

Gedurende deze fase dient de werknemer zichzelf verschillende vragen te stellen. Waar liggen mijn sterke en zwakke punten? Wat drijft mij in mijn werk? Hoe serieus neem ik mijn dromen en ambities? Weet ik waar mijn kansen liggen op de arbeidsmarkt? Welke acties leiden tot het bereiken van mijn doel?

Dit zijn enkele vragen die werknemers zichzelf stellen gedurende de loopbaanoriëntatie. Uiteraard worden zij hierin optimaal begeleidt door onze topcoaches.

  • Positionering

Het tweede onderdeel van het outplacementtraject gaat voornamelijk over hoe de werknemer zich toont aan potentiële nieuwe werkgevers. Hierbij kan men denken aan het opstellen van een CV en een LinkedIn profiel. Echter komt hier nog veel meer bij kijken. De werknemer wenst zich als kandidaat immers te onderscheiden van de overige aanmeldingen.

Een beknopt doch duidelijk profiel is enorm belangrijk. Een CV dient logisch opgebouwd te zijn en eenvoudig te scannen voor potentiële werkgevers. Het is immers bekend dat werkgevers zowel Cv’s als sollicitatiebrieven slechts scannen, en op basis daarvan reeds een oordeel vellen.

  • Tactieken tijdens een zoektocht op de arbeidsmarkt

Wanneer men aanbelandt bij de derde fase van het outplacementtraject, is het tijd om passende vacatures te gaan zoeken. Dit is echter makkelijk gezegd dan gedaan, zeker voor hoog opgeleiden werknemers. Gelukkig zijn er diverse tactieken die men kan toepassen, en zijn de outplacement begeleiders hier goed van op de hoogte.

Onderstaand enkele vragen die hierbij van belang kunnen zijn.

  • Hoe kom ik de juiste vacatures op het spoor?
  • Is mijn aanpak realistisch?
  • Gebruik ik een effectieve benadering?
  • Ben ik assertief tijdens mijn gesprekken?

Dit zijn enkele voorbeeldvragen die tijdens een outplacementtraject besproken kunnen worden. Deze zullen de werknemer helpen om de juiste vacatures te vinden en de kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te vergroten.

  • Solliciteren

Wanneer er passende vacatures zijn gevonden, komt men uiteindelijk hopelijk terecht in een sollicitatiegesprek. Echter dient de werknemer ook hier goed op voorbereid te zijn. Daarom wordt ook hier aandacht aan besteedt gedurende het traject.

Een sollicitatieprocedure kan in sommige gevallen zeer uitgebreid zijn. Dit komt bij functies voor hoog opgeleiden vaker voor dan bij functies die laag opgeleiden werknemers aantrekken. Zo kan een sollicitatie bestaan uit meerdere gesprekken. Ook is er soms sprake van assessments, bijvoorbeeld in de vorm van een bekwaamheidsproef.

Het is dan ook van uitermate groot belang om goed voorbereid te zijn op een dergelijke sollicitatieprocedure. Naast het feit dat men uiteraard alle sollicitatievragen goed wenst te beantwoorden, is het immers ook belangrijk om zelf relevante vragen te stellen. Gelukkig kan dit op voorhand geoefend worden met de outplacement begeleider.

Kan ik mijn waarde op een passende wijze kenbaar maken? Neem ik een juiste houding aan? Heb ik een pitch klaar om mijn verhaal kracht bij te zetten? Hoe wakker ik het enthousiasme van mijn gesprekspartner aan? Dit zijn slechts enkele voorbeeldvragen die aan bod komen tijdens de voorbereiding op een sollicitatiegesprek.

Kosten outplacement hoog opgeleiden

Op het gebied van de kosten is er ook een verschillen tussen laag en hoog opgeleiden. Hoger opgeleiden werknemers hebben immers andere behoeften en ambities. De kosten liggen gemiddeld dan ook een stuk hoger. De trajecten duren doorgaans iets langer en zijn complexer. Maar de vraag is natuurlijk; wat kost een outplacementtraject voor hoog opgeleiden?

De kosten kunnen variëren aangezien deze afhangen van diverse factoren. De duur en intensiteit van het traject spelen hierbij de grootste rol. Ook eventuele omscholing en de specifieke wensen en behoeften van de cliënt hebben invloed op de totale kosten. Zo kan een redelijk kort en eenvoudig traject voor minder dan €3.000 worden afgerond, terwijl complexere trajecten wel meer dan €5.000 kunnen kosten. Het is dan ook aan te raden om op voorhand duidelijke financiële afspraken te maken met het betreffende outplacementbureau.

Kwaliteit & flexibiliteit

Wanneer u op zoek bent naar een goed outplacementbureau voor hoog opgeleiden, is het belangrijk om zowel de kwaliteit als de flexibiliteit in ogenschouw te nemen. Dit zijn immers onmisbare factoren gedurende een outplacementtraject.

Onderzoek het bureau in kwestie dan ook altijd grondig. Kom erachter of het bureau is gespecialiseerd in outplacementtrajecten of dat zij dit slechts als nevenactiviteit aanbieden. Ook de flexibiliteit is enorm belangrijk. Iedere werknemer is immers gebaat bij een persoonlijk en op maat gemaakt traject. De persoonlijke situatie van de werknemer bepaalt het type outplacementtraject. Er bestaat niet zoiets als één traject dat gehoor kan geven aan ieders wensen. In tegendeel, ieder outplacementtraject is uniek.

Wij adviseren om de websites van verschillende aanbieders altijd grondig te bestuderen. Op deze manier komt men immers meer te weten over de werkwijze van het outplacementbureau. Ook het lezen van reviews is altijd enorm nuttig. Deze geven immers aan hoe eerdere cliënten het traject hebben ervaren. Dit zegt veel over de kwaliteit van het bureau in kwestie.

Objectiviteit

Aangezien een outplacementtraject vaak door de werkgever wordt bekostigd, kan de werknemer gemengde gevoelens hebben bij het outplacementbureau. Want is het bureau gelieerd aan de werkgever? En worden de belangen en privacy van beide partijen dan wel onafhankelijk en voldoende behartigd? De werknemer heeft het recht om hier kritisch onderzoek naar te doen. Het is immers een belangrijke schakel in het re-integratietraject. Deel eventuele zorgen met de werkgever, zodat jullie in goed overleg tot een besluit kunnen komen.

Voor de allerbeste, onafhankelijke en objectieve begeleiding is men bij Best Match in ieder geval aan het juiste adres.

Optimale begeleiding bij Best Match

Best Match is er voor iedere werkgever die op zoek is naar een passend outplacementtraject voor zijn of haar werknemer. Of de werknemer in kwestie nu niet meer op zijn of haar plek zit binnen het bedrijf of dat er sprake is van een vervallen functie naar aanleiding van een reorganisatie, wij helpen iedere werknemer bij het vinden van een nieuwe passende baan.

Wij gaan echter verder dan het aanbieden van optimale begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook wanneer het bijvoorbeeld niet zo lekker gaat op mentaal gebied, kunnen de coaches van Best Match de werknemer hier doorheen helpen. Door middel van een combinatie van training en coaching op het gebied van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, wordt er een goede match gemaakt tussen werknemer en potentiële nieuwe werkgever.

Best Match onderscheidt zich van de concurrentie met de allerbeste geregistreerde coaches. Al onze coaches zijn gecertificeerd en hebben een specialisatie op het gebied van loopbaanbegeleiding. Zodoende kunnen al onze klanten er zeker van zijn dat de beste begeleiding altijd binnen handbereik is. Ook de jarenlange ervaring van onze deskundigen draagt bij aan een succesvol outplacementtraject.

Wij kunnen met trots zeggen dat onze resultaten absoluut indrukwekkend zijn. De cijfers liegen er immers niet op. Wij hebben een hoog plaatsingspercentage, wat inhoudt dat vrijwel iedere kandidaat passend nieuw werk vindt met behulp van het outplacementtraject. Ook de werkgever kan vertrouwen op de expertise van Best Match. Onze coaches rapporteren uitgebreid over het outplacementtraject van de werknemer. Zowel een start-, midden- en eindrapportage maken deel uit van het traject. Hierin staan de resultaten transparant weergegeven.

Meer weten over de outplacementtrajecten van Best Match? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij vertellen graag meer over onze innovatieve en persoonlijke aanpak. Ook kan een aanvraag direct ingediend worden via het overzichtelijke aanvraagformulier op onze website.

Niels Arbeidsdeskundige & Spoor 2 Coördinator

Offerte of meer informatie?