Innovatief & persoonlijk

Is het mogelijk om innovatie, goede processen, korte lijnen en persoonlijke eerste, tweede of derde spoor coaching en IT- techniek met elkaar te combineren? Wij denken van wel! Wij gaan verder dan werk en kijken naar iemand zijn krachten, bekwaamheden en gebruiken daarvoor innovatieve technologie.

Speerpunt: Onze coaching

Onze coaches hebben specialismes op gebied van Burnout, Depressie, Fammilieproblematieken, Budgetproblematieken, Oncologie, Werkproblematieken (loopbaan) en uitkeringsituaties. Deze specialismes zetten we modulair in waar mogelijk in onze trajecten. Heeft een betrokkene meer hulp nodig dan enkel van één coach? Dan gaan we voor een multidiciplinaire aanpak. Voorop staat dat een betrokkene de beste match maakt naar een nieuw leven of werk. Wij gaan verder dan werk!

Speerpunt: Eigen regie kandidaten

In onze trajecten stimuleren we eigen regie voor kanidaten via onze elearnings via ons portaal, gemakkelijk te maken opdrachten en activiteiten. Daarmee kunnen we stap voor stap met de betrokkene werken aan verbeterde inzetbaarheid in werk en weerbaarheid.

Speerpunt: Innovatie derde en tweede spoor

Met een eigen ontwikkeld softwaresysteem kunnen wij kandidaten met slimme tools snel koppelen aan een baan. Wij kunnen betrokkene koppelen aan een baan door relaties te leggen met kwaliteiten, interesses en belastbaarheid. Niet alleen kunnen we daardoor zien welke baan bij iemand past, maar ook of iemand nu nog goed op zijn of haar plek zit. Hebben we de ‘beste match’ gevonden, dan kunnen we met scherp kijken naar banen op de arbeidsmarkt. Via ons systeem kunnen we kandidaten direct voorstellen aan ons netwerk om baankansen te vergroten.

Hoe werken wij?

Stap 1: de juiste coach voor de juiste klus

Best Match Re-integratie B.V. heeft landelijk 50 coaches werkzaam met elk hun eigen specialisme. De ene coach heeft focus op tweede spoor, de ander op WGA en weer een ander op reguliere coaching, zoals op het gebied van Burnout, Depressie, Studiecoaching en degelijke. Na een aanvraag via onze website kijken we welke coach past bij de kandidaat. Ook gaan we na of er bepaalde modules door andere coaches moeten worden aangeboden. Deze modulariteit in onze dienstverlening zorgt ervoor dat een kandidaat altijd krijgt wat hij/zij nodig heeft.

Stap 2: Trajectplan en rapportages

In elk van onze trajecten wordt een trajectplan opgesteld. Als er coaching is afgenomen in het kader van het tweede of derde spoor dan is dit uiteraard conform UWV standaarden. Wij zorgen voor een adequaat persoonsprofiel, zoekprofiel en overige stukken welke noodzakelijk zijn voor de rapportages. In het geval van coaching of outplacement wordt met name de focus gelegd op wat iemand wil, iemand kan en iemand nodig heeft. Doelen worden bepaald en vervolgens opgesteld in een rapport.

Stap 3: coaching, eigen regie en (job)hunting

Nadat de inventarisatie is afgerond en er inzicht is in wie de kandidaat is en er akkoord is over het trajectplan, starten we met de coaching. Dit is altijd op maat, met verschillende technieken zoals Balm, oplossingsgerichte coaching, systeemmethodieken en ACT. We gaan ook aan de slag met vraagstukken die van invloed zijn op het vinden van werk. Het doel is om duurzame inzetbaarheid te realiseren, ook in ander werk. Naast coaching gebruiken we innovatieve matchingstechnieken om mensen aan een baan te koppelen, elearnings om eigen regie te stimuleren en doen onze coach jobhunting om de kansen op werk te vergroten. We maken ook gebruik van ons netwerk om de kandidaat te helpen de beste kans op werk te verkrijgen, zowel actief als passief via onze coach en netwerk.

Wij helpen uw medewerker aan de beste match naar arbeid

Bekijk onze diensten