Casemanagement & training: direct dossierhulp nodig?

Ziekteverzuim is een enorm probleem voor veel organisaties. Helaas is er niet altijd tijd en ruimte om optimale begeleiding aan te bieden voor werknemers. Soms zijn er complexe vraagstukken aanwezig op arbeidsdeskundig of medisch vlak. Onze spoor 1, 2 en 3 coaches, casemanagers en arbeidsdeskundigen worden via Best Match ingezet bij klanten waar extra ondesteuning nodig is op gebied van begeleiding van werknemers met arbeidsongeschiktheid. Deze senior specialisten weten u adequaat te helpen bij complexe problematieken en kunnen vanaf 3, 6 tot 12 maanden bij uw bedrijf worden gedetacheerd.

Dossierhulp en training

Directe dossierhulp

Als u hulp nodig heeft op het gebied van ziekteverzuim is dat meestal directe hulp. U wilt een specialist die uw lopende verzuimdossiers direct kan oppakken. Daarvoor bieden we directe dossierhulp. Wij helpen met alle acties richting het UWV, het aanvragen van herbeoordelingen in de WGA, bezwaarschriften of Ziektewetbegeleiding.

Training & opleiding

Na een detacheringsperiode kunnen wij uw nieuwe personeel opleiden en trainen. Wij zorgen voor een vlekkeloze overdracht van onze expertise naar uw eigen personeel. Ook verzorgen wij trainingen voor leidinggevende, HR, directie en de OR indien daar behoefte aan is. Het is ons doel om continuïteit in kennis en kunde te waarborgen.

Nazorg

Na detachering, training en opleiding kunt u ons altijd nog op aanvraag inschakelen voor complexe verzuimvraagstukken. Bijvoobeeld voor bezwaar, beroep of een ingewikkeld verzuimdossier. Gezien wij vanuit de detachering uw bedrijf en problematieken kennen kunnen wij dan ook snel schakelen.

Complexe verzuimcasus of dossierhulp nodig? Neem contact op

Contact opnemen